Privacybeleid

De verkoper is verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel te beschermen. De Verkoper zal de verzamelde persoonlijke informatie alleen gebruiken om de diensten die hij aanbiedt te leveren. De Verkoper respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers van de webshop, en zal daarom de nodige maatregelen nemen om hen te beschermen tegen mogelijke inbreuken en misbruiken. De persoonlijke gegevens van gebruikers zijn een van de gebieden waaraan de verkoper buitengewone zorg en aandacht besteedt, wetende dat dit gebied gevoelig is.


Gebruik van persoonsgegevens

Ten behoeve van het leveren van de door haar aangeboden diensten verzamelt, beheert, verwerkt en bewaart de Verkoper de volgende persoonsgegevens:

- naam en achternaam

- bezorgadres

- naam van het bedrijf of de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)

- fiscaal nummer van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)

- e-mailadres (gebruikersnaam)

- telefoonnummer

- land van verblijf

- overige informatie die de gebruiker vrijwillig invult in de formulieren van de webwinkel

- andere informatie die de gebruiker later vrijwillig toevoegt aan zijn profiel.

Verkoper is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door de gebruiker ingevoerde informatie.
Cookies en IP-adressen

Aan het begin van elk bezoek aan de online winkel wijst de verkoper aan elke gebruiker een cookie toe voor identificatie, om het winkelmandje te controleren en om traceerbaarheid te garanderen. Cookies worden alleen in het geheugen van de server opgeslagen voor de duur van het bezoek aan de online winkel en worden na een uur inactiviteit verwijderd. De Verkoper kan ook enkele permanente cookies op de computer of het apparaat van de gebruiker opslaan, zoals het gecodeerde gebruikersidentificatienummer om de gebruiker te identificeren bij het volgende bezoek aan de online winkel of de productbeoordeling, waardoor de gebruiker weet welke items hij al heeft beoordeeld, en indirect ook externe cookies van Google Analytics die dienen om het websitebezoek te analyseren. De verkoper kan deze gegevens in geanonimiseerde samengevatte vorm gebruiken voor statistische analysedoeleinden. Ten behoeve van online veiligheid verzamelt de verkoper ook IP-adressen van waaruit de gebruikers toegang krijgen tot de online winkel.
Vertrouwelijkheidsverklaring voor persoonlijke gegevens en privacy van gebruikers

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is de Verkoper verplicht om de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn online winkel te beschermen. De Verkoper zal in geen geval persoonlijke of andere gebruikersinformatie verstrekken aan een derde partij en zal een derde partij geen toegang geven tot persoonlijke of andere gebruikersinformatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, tenzij hiertoe verzocht door de nationale autoriteiten, indien een dergelijke verplichting wettelijk is vastgelegd of als te goeder trouw wordt aangenomen dat een dergelijke actie noodzakelijk is voor procedures voor rechtbanken of andere overheidsinstanties en voor de bescherming en uitoefening van de legitieme belangen van de Verkoper.

Alle persoonlijke en andere informatie die de gebruiker verstrekt bij het registreren in de online winkel, evenals bij het bestellen en kopen van producten, inclusief de inhoud van bestellingen, wordt beschermd in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Verkoper zal alleen contact opnemen met Koper door middel van communicatie op afstand indien Koper uitdrukkelijk geen bezwaar maakt. Promotionele e-mails zullen ingrediënten bevatten die duidelijk en ondubbelzinnig worden gelabeld als reclameboodschappen, de afzender zal duidelijk worden geïdentificeerd, promoties, speciale kortingen en andere marketingtechnieken zullen duidelijk als zodanig worden gemarkeerd met duidelijk omschreven voorwaarden voor deelname daaraan, kan zich afmelden voor het ontvangen van reclameboodschappen, zal de wens van Koper om geen reclameboodschappen te ontvangen door Verkoper uitdrukkelijk worden gerespecteerd. De Verkoper kan gegevens in anonieme samengevatte vorm gebruiken voor statistische analysedoeleinden. De vertrouwelijkheid van persoonlijke en andere gebruikersinformatie wordt op geen enkele manier geschonden.

De Verkoper zal de persoonlijke informatie van gebruikers bij het verzamelen van persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke informatie wordt verzameld en beheerd.

Voor de bezorgservice verstrekt de verkoper alleen de benodigde informatie voor de levering van de producten die in de online winkel zijn gekocht (informatie over de ontvanger en het adres voor levering). De verkoper zal per e-mail contact opnemen met de gebruiker als dit nodig is voor de uitvoering van de aankoop in de online winkel, en alleen via het telefoonnummer als er een probleem is tijdens het registratieproces of het doen van een aankoop in de online winkel .Implementatie van het privacybeleid

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Verkoper de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met het Reglement Bescherming Persoonsgegevens.

Alle vaste of parttime medewerkers van Verkoper die toegang hebben tot (persoons)gegevens van gebruikers zijn op de hoogte van de bepalingen van het Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens en de plicht tot bescherming van (persoons)gegevens en zijn verplicht zich hieraan te houden. bepalingen met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de privacy van gebruikers van onlinewinkels. De plicht tot bescherming van (persoons)gegevens gaat ook na beëindiging van de relatie met Verkoper door in de tijd.

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment stoppen met het gebruik van de online winkel en hun registratie intrekken. Hierbij dienen zij Verkoper door middel van een schriftelijke verklaring op de hoogte te stellen van de beëindiging van de registratie. Alvorens een verklaring van annulering van de registratie af te leggen, moet de Gebruiker alle openstaande verplichtingen voldoen die voortvloeien uit de aankopen in de online winkel. De verkoper zal ook de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel beschermen onder dit privacybeleid in geval van annulering van de registratie.